Rolul jucat de teritoriile și comunitățile rurale în soluționarea provocărilor actuale sociale, economice și de mediu.

Povestea Satului Inteligent – Partea I
20 decembrie 2017
Sponsor
17 martie 2021
Arata tot

Odată cu definerea conceptului de Smart Village, prin „OUG nr. 156/2020 – privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării localităților”, teritoriile și comunitățile urbane și rurale încep să joace un rol din ce în ce mai important în atingerea obiectivelor de  dezvoltare durabilă.

Plecând de la acest concept, am început seria de dezbateri public-privat, în care discutăm importanța rolului pe care îl vor avea zonele rurale în abordarea provocărilor viitoare, în contextul deschiderii perioadei de programare 2021 – 2017. Astfel, experți în domeniu, decidenți politici și mediul de afaceri realizează un dialog și schimb de idei în domenii privind dezvoltarea rurală, digitalizare, inovare, mediu, antreprenoriat, educație, ocuparea forței de muncă, agroecologie, depopulare, sănătate, turism.

Consolidarea unei definiții și dezvoltarea unei viziuni și strategii pentru Smart Village pe termen lung, ajută la crearea de noi structuri pentru o cooperare mai stransă, inclusiv în planificare teritorială, servicii de bază, educație, consolidarea capacităților, investiții și acțiuni coordonate, servind atât oamenii cât și mediul.

Implementarea digitalizării în teritoriile și comunitățile rurale poate fi elementul care să facă trecerea de la modelul tradițional de administrare locală la Smart Village și care poate contribui la atingerea următoarelor rezultate:

·         Menținerea și revitalizarea zonelor rurale;

·         Crearea de parteneriate între zonele rurale și cele urbane;

·         Apariția ecosistemelor de inovare rurală;

·         Creșterea calității vieții și încurajarea tinerilor să rămână sau să se întoarcă;

·         Păstrarea și adăugarea de plus-valoare patrimoniului natural și cultural și a identității locale;

·         Apariția de oportunități de afaceri pentru firmele locale și încurajarea producției locale;

·         Dezvoltarea unui mod de viață simplu și sănătos de tip SatulInteligent.

Dacă doriți să fiți parte componentă din Viziunea și Strategia Smart Village și să realizăm împreună o politică integrată de dezvoltare rurală, vă invităm să participați la forumurile derulate de comunitatea satulInteligent.ro

Furdu Constantin

formator „Smart City – Managementul Infrastructurilor Urbane Inteligente”