Pachete servicii

Alege tipul de „Pachete servicii”

 

Dezvoltarea teritorială a localităților urbane și rurale din România reprezintă o prioritate strategică la nivel național în vederea îmbunătățirii calității vieții și pentru a asigura standarde de locuit necesare populației, la un nivel calitativ superior, în conformitate cu politicile Uniunii Europene, dar și cu politicile naționale, în diferite domenii.

Prin conceptul de ”smart village” se înțelege ansamblul de activități și proiecte implementate la nivelul comunelor care respectă cerințele cumulative de: specializare inteligentă, tranziție spre o economie cu emisii reduse de carbon, digitalizare și au ca obiectiv asigurarea de servicii publice inteligente destinate populației precum și creșterea nivelului de trai al populației.

Proiectele de tip ”smart village” sunt proiecte care combină elemente de inteligență și infrastructură, ce se pot dezvolta de către autoritățile publice locale, pe anumite domenii. În acest sens am început seria de dezbateri care să aducă în prim plan rolul comunelor și satelor aparținătoare la dezvoltarea generală, prin intermediul digitalizării.

Derulează din săgeti și vizualizează pachetele disponibile

Aici gasești documentația completă despre „Pachete sponsorizare”, inclusiv „Politica privind sponsorizarea”, termeni legali.

Share This: