Necesitatea dezvoltării proiectelor de tip Smart Village

Sponsor
17 martie 2021
Forumul Smart Village- Transformarea digitală a comunităților. Digitalizare la firul ierbii.
16 iunie 2021
Arata tot

Astăzi, puțin peste jumătate din populația lumii folosește internetul, în timp ce cealaltă jumătate rămâne total neconectată.

În același timp, pandemia globală fără precedent COVID-19 a subliniat importanța vitală a rețelelor și serviciilor digitale pentru reziliența economică și continuitatea serviciilor publice esențiale, cum ar fi educația și asistența medicală.
Colaborarea cu mai multe părți interesate precum și parteneriatele sunt esențiale pentru a ajunge la comunități slab deservite și neconectate. Având în vedere acest lucru, Satul Inteligent SRL și partenerii săi susțin crearea de comunități inteligente pentru a promova dezvoltarea durabilă în zone îndepărtate și defavorizate.
Forumul Smart Village este conceput ca un instrument practic pentru devoltarea satelor inteligente. Contribuie la punerea în aplicare a „EU Action for SMART VILLAGES”, care vizează furnizarea de infrastructură în bandă largă pentru îmbunătățirea accesului la internet în zonele rurale și îndepărtate.
Proiectul Smart Villages cuprinde o abordare locală, integrată și holistică a accesului la servicii digitale pentru comunitățile rurale, cu integrarea tehnologiilor digitale care servesc ca un factor esențial al furnizării de servicii echitabile, calitative și eficiente, pentru toți cetățenii. 
Vrem să punem în evidență importanța conducerii locale, dezvoltarea continuă a capacității lor de a gestiona și conduce programe de dezvoltare durabilă și necesitatea de a lucra în colaborare cu mai mulți parteneri.
Scopul Forumul Smart Village este de a face din satele inteligente unul dintre mecanismele prin care mai multe obiective pot fi realizate simultan, în zone îndepărtate și insuficient deservite. Sperăm că va deveni un reper într-un domeniu care evoluează și se îmbunătățește continuu, pe măsură ce se va dezvolta și extinde și în alte regiuni rurale ale țării.

Share This: