CONCEPTUL SMART VILLAGES – CADRUL POLITICO-LEGISLATIV ȘI CERINȚELE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ȘI PE PLAN NAȚIONAL

Forumul Smart Village- Transformarea digitală a comunităților. Digitalizare la firul ierbii.
16 iunie 2021
Comunicat presă
2 iulie 2021
Arata tot

Dr. Geograf Mădălina-Teodora ANDREI

Cercetător asociat

Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică

Institutul de Cercetări Economice

Academia Română

București, România

Motto: “The world is changing around us, Europe is changing. We are witnessing a revolution, technological and societal. And everything is there in those two words: Smart. Villages. Because technology is changing our world and we need to adapt and use it in a smart way. Because this inter-connected world of ours is becoming a village in which national and supra-national institutions are not equipped to address the most pressing issues alone. The EU Action for Smart Villages is our response to this challenge.” (trad: “Lumea se schimbă în jurul nostru, Europa se schimbă. Asistăm la o revoluție, tehnologică și societală. Și totul este acolo în aceste două cuvinte: Inteligent. Satele. Pentru că tehnologia ne schimbă lumea și trebuie să o adaptăm și să o folosim într-un mod inteligent. Pentru că această lume interconectată a noastră devine un sat în care instituțiile naționale și supranaționale nu sunt echipate pentru a aborda singur cele mai presante probleme. Acțiunea Uniunii Europene pentru satele inteligente este răspunsul nostru la această provocare.”) – fragment din discursul doamnei Corina Crețu, comisar european, la lansarea Acțiunii Uniunii Europene pentru Satele Inteligente (EU Action for Smart Villages), 11aprilie 2017, Bruxelles, Belgia

În septembrie 2016 se elabora în Irlanda, la Cork, declarația “O viață mai bună pentru zonele rurale” în care se evidenția “potențialul zonelor rurale și al resurselor de a realiza o gamă largă de provocări și oportunități economice, sociale și de mediu în beneficiul tuturor cetățenilor europeni”. Aceasta a declanșat inițiativa EU Action for Smart Villages/Acțiunea UE pentru Satele Inteligente, în cadrul Comisiei Europene, în anul 2017, fiind contrasemnată de comisarii Phil Hogan (Agricultură și Dezvoltare Rurală), Corina Crețu (Politică Regională) și Violeta Bulc (Mobilitate și Transport). Astfel a fost lansat conceptul Smart Villages, care generează potențialul de a valorifica și de a crea sinergii suplimentare între fondurile europene de finanțare. Acțiunea Smart Villages se dezvoltă în cadrul Politicii de dezvoltare rurală a UE (EUDR) care a stabilit trei obiective generale în scopul de a ajuta comunitățile rurale să crească nivelul calității vieții, inclusiv prin nivelul de ocupare a forței de muncă: îmbunătățirea competitivității agriculturii; realizarea gestionării durabile a resurselor naturale și a acțiunilor climatice; dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor rurale. Strategiile Smart Villages contribuie în principal la cel de-al treilea obiectiv, dar le pot aduce beneficii și celorlalte două. Toate aceste obiective sunt commune și cu Politica de coeziune a UE, prin urmare, Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul Social European (FSE) se alătură pentru a completa Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în sprijinirea satelor inteligente înscriindu-se politicii de dezvoltare rurală prin instrumente teritoriale, cum ar fi investițiile teritoriale integrate (ITI) și dezvoltarea locală condusă de comunitate (DLRC) în cadrul politicii de coeziune. În legislația din România, reglementările referitoare la satele inteligente se regăsesc în OUG nr. 156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Satele inteligente se bazează pe construirea unor strategii și acțiuni inovatoare de a valorifica punctele tari și oportunitățile spațiului rural prin concentrarea energiei, viziunii și implicarea comunităților locale pentru a-și îmbunătăți și moderniza condițiile sociale, economice și de mediu. Punctul de pornire se bazează pe Strategiile Locale de Dezvoltare susținute prin consolidarea instrumentelor locale existente și conectarea acestora la măsuri de dezvoltare rurală mai bine direcționate pentru investiții, achiziții publice inovatoare, transfer de cunoștințe, instrumente financiare, etc. Rezultatul este bazat pe implementarea digitalizării, modernizarea dotărilor tehnico-edilitare și a infrastructurii de transport, creșterea interconectivității cu zonele urbane, tranziția spre energie nepoluante și transformarea deșeurilor dintr-o problemă într-o resursă, practicarea economiei moderne (bieconomie, economie circulară, specializări inteligente). Scopul este de a dezvolta o strategie integrată pentru a sprijini creșterea economică locală și prosperitatea durabilă a comunităților din spațiul rural.

În sprijinul cunoașterii, conștientizării, dezvoltării conceptului Smart Villages și a acțiunilor transformării inteligent-creative a spațiului rural prin soluții adecvate realității concrete din satele românești se desfășoară proiectul Forumul Smart Village – transformarea digitală a comunităților, în care autorități locale, împreună cu sectorul de afaceri, al societății civile și specialiști din mediul academic se întrunesc pentru a construi viziunea românească în contextual strategiei Uniunii Europene.